eduroam.int.pan.wroc.pl
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Państwowej Akademii Nauk udostepnia bezpieczną bezprzewodową sieć WiFi, SSID: eduroam.

Poniżej przedstawione są wszystkie niezbędne informacje potrzebne do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową eduroam w INTiBS.

Zalecanym sposobem konfiguracji połaczenia eduroam jest wykorzystanie dedykkowanych instalatorów dostępnych na stronie podanej poniżej.

W przypadku ręcznego konfigurowania profilu należy ustawić odpowiednie opcje wykorzystując informacje zamieszczone na tej stronie.
Standardy szyfrowania

WPA2-Enterprise/AES


Metody uwierzytelniania EAP

EAP-TTLS (Tunneled TLS), wewnętrznie PAP


Dane do logowania

Login zgodny z Systemem Poczty INTiBS

Pracownicy: i.nazwisko@int.pan.wroc.plSpersonalizowane instalatory

Spersonalizowane instalatory dla konkretnych uczleni dla systemów, które w prosty sposób dają się automatycznie skonfigurować można znaleźć na stronie cat.eduroam.org

! UWAGA !
Ze względów licencyjnych instalator dla systemu Windows 7 jest NIEDOSTĘPNY
Należy skorzystać ze sterowników/oprogramowania dostarczonego przez producenta karty sieciowej, które zapewni obsługę EAP-TTLS.


Certyfikat

Osoby ręcznie konfigurujące połączenie eduroam, w przypadku problemów z certyfikatem, powinny samodzielnie dodać załaczony certyfikat: AddTrust_External_Root.crt do magazynu Zaufanych głównych urzędów certyfikacji lub odpowiednika w systemach innych niż Microsoft Windows.


Informacje ogólne

Ogólne informacje o inicjatywie eduroam można znaleźć na stronie eduroam.pl.


Data aktualizacji: 29-04-2016